RubyJobs.pl

Krok 1

Dodaj

Krok 2

Podgląd

Krok 3

Publikuj

Informacje o stanowisku

Na przykład: Senior Ruby on Rails Developer.

Na przykład: Warszawa, Białystok.

Widełki płacowe, np. 5000 - 7000.

Np. https://nazwafirmy.pl/jobs/apply lub jobs@nazwafirmy.pl

Informacje o firmie

Kontakt:

marcin@rubyjobs.pl